Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Kontakt

osoba

Kierownik Oddziału : dr n. med. Krzysztof Brulińki
Pielęgniarka oddziałowa: Jolanta Wrona

Telefon
 • Kierownik Oddziału - (33) 499 18 91
 • Dyżurka lekarska - (33) 499 18 92
 • Dyżurka pielęgniarek - (33) 499 18 90
 • Sekretariat - (33) 499 18 57
mail email oddzial4d@szpitalbystra.pl, kbrulinski@szpitalbystra.pl

Kadra medyczna

 • Kierownik Oddziału dr n. med. Krzysztof Bruliński - Specjalista chirurgii klatki piersiowej
 • dr n. med. Tomasz Kaczor - Specjalista chirurgii klatki piersiowej
 • dr n. med. Alina Wiencek Weiss - Specjalista chirurgii klatki piersiowej i chirurgii ogólnej
 • dr n. med. Katarzyna Radkowska Braun - Specjalista chirurgii klatki piersiowej i chirurgii ogólnej
 • lek.med. Adam Bubel - Specjalista chirurgii klatki piersiowej i chirurgii ogólnej
 • lek.med. Witold Brózda - Specjalista chirurgii klatki piersiowej
 • dr n. med. Paweł Rogoziński - Specjalista chirurgii klatki piersiowej
 • lek.med. Józef Ryszka - Specjalista chirurgii klatki piersiowej

DIAGNOSTYKA

Postepowanie diagnostyczne nieinwazyjne i inwazyjne w chorobach układu oddechowego i klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem raka płuc w tym :
 • bronchoskopie tradycyjne (“sztywne”) i bronchofiberoskopie z pobraniem materiału ( aspirat, wycinki )
 • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe - transtorakalne guzów płuca i zmian opłucnowych wykonywane pod kontrola tomografii komputerowej i USG
 • EBUS i EUS nowa metoda diagnostyczna polegająca na wykonaniu biopsji węzłów chłonnych śródpiersia a pomocą USG wewnątrz oskrzelowego lub przez przełykowego
 • badania cytologiczne i bakteriologiczne aspiratów oskrzelowych i plwociny

Biopsje Danielsa i pobieranie do badań węzłów chłonnych szyi i klatki piersiowej.

Videomediastinoskopia – Bezpieczne pobieranie węzłów chłonnych śródpiersia w celach diagnostycznych i w określaniu stopnia zaawansowania raka płuca.

Diagnostyka videotorakoskopowa  i videopleuroskopowa w tym:

 • ustalanie etiologii płynów w jamie opłucnowej,
 • pobieranie wycinków z opłucnej w przypadku podejrzenia jej schorzenia,
 • pobieranie wycinków z płuc w przypadku zmian rozsianych i chorób śródmiąższowych.

Diagnostyka histopatologiczna z wykorzystaniem nowoczesnych systemów telepatologii (wykonywania badań przez Internet).

LECZENIE

Leczenie – jest leczeniem operacyjnym. Operacje wykonywane w oddziale to głównie przypadki onkologiczne płuc śródpiersia i ściany klatki piersiowej, jak również wzrastajaca ciagle ilość urazów. Wykonywane sa:

 • operacje na miąższu płuca np. – lobectomie, pneumonectomie resekcje anatomiczne z rekawowym wycieciem oskrzela lub naczynia ( t. zw. Sleeve resection) z wycięciem całkowitym węzłów chłonnych (limfadenectomia) i inne,
 • operacje w raku płuca po uprzednim zastosowaniu neoadjuwantowej chemio- i radioterapii,
 • operacje na śródpiersiu głównie usuwanie guzów śródpiersia,
 • operacje na ścianie klatki piersiowej głównie usuniecie guzów nowotworowych
 • leczenie chirurgiczne wszelkich urazów klatki piersiowej i ich powikłań w tym nowatorska metoda stabilizacji wiotkiej klatki piersiowej za pomocą płyt tytanowych
 • leczenie t. zw. samoistnych odm opłucnowych i ich powikłań
 • Thymectomie - usuwanie grasicy w leczeniu Miastenii
 • Zabiegi z zastosowaniem lasera operacyjnego oszczędzające miąższ płucny – usuwanie guzów łagodnych płuc i przerzutów do płuc (metastasectomie)

Zabiegi operacyjne małoinwazyjne z zastosowaniem videotorakoskopii.

 • usuniecie pęcherzy rozedmowych
 • pleurectomie i szycie płuca w odmach opłucnowych
 • usuniecie pod opłucnowo położonych łagodnych guzów płuc
 • usuniecie niektórych guzów śródpiersia ( np. thymectomie)
 • małoinwazyjne resekcje miąższu płucnego w raku płuca t.zw. VATS-lobektomie

Chirurgia przepony :

 • operacje przepuklin przeponowych,
 • operacje plastyczne przepony w jej zwiotczeniu lub w przypadku guzów przepony,
 • leczenie pourazowych uszkodzeń przepony.

Chirurgia przełyku :

 • leczenie pourazowych uszkodzeń przełyku,
 • leczenie guzów łagodnych przełyku.

Leczenie ropniaków opłucnej (operacyjne i zachowawcze) i ich powikłań.

POSTĘPOWANIE PALIATYWNE

Ponadto wykonujemy procedury paliatywne (bronchoskopia interwencyjna) polegające na usuwaniu guzów wewnątrztchawiczych lub wewnatrzskrzelowych lub nacieku nowotworowego za pomocą LASERA a następnie zakładania stentów w celu utrzymania drożności organu. W /wym. Procedury, w trosce o bezpieczeństwo chorego, są wykonywane w naszym oddziale z zastosowaniem najnowszych osiągnieć techniki medycznej i zachowaniem wszelkich standardów, z zastosowaniem najnowszych generacji staplerów do szycia płuca i oskrzela; ultradźwiękowego noża harmonicznego pozwalającego na operowanie miąższu płuca praktycznie bezkrwawo z bardzo ograniczonym przeciekiem powietrza (szczególnie cenne w videochirurgii), lasera operacyjnego do zabiegów „na otwarto” jak i bronchoskopowych. Ponadto nowością jest wykorzystanie nowoczesnego systemu telepatologii pozwalającemu na wykonywanie badań histopatologicznych przez Internet a tym samym niemal natychmiastowe uzyskanie rozpoznania podczas operacji co pozwala na ustalenie jej skutecznego terapeutycznie zakresu.

PLANY NA 2012

Planujemy dalszy rozwój technik małoinwazyjnych – videotorakoskopii w technologii HD i D3 oraz wprowadzenie wykonywania limfadenectomii śródpiersiowej z dostępu szyjnego TEMLA.

Galeria zdjęć

 

Lokalizacja

Oddział znajduje się w Pawilonie nr 4 na III piętrze.


stat4u