Get Adobe Flash player

pac skorz

 Godziny pracy poradni
Poniedziałek / Wtorek / Czwartek / Piątek            12:00 - 14:35
Środa 11:00 - 12:00
 Godziny rejestracji do poradni
Poniedziałek / Wtorek / Środa / Czwartek
                                   7:30 - 18:00  
Piątek
  7:30 - 14:00 
 Formy rejestracji do poradni:
  • osobista
  • telefoniczna     
  • za pośrednictwem osób trzecich
  • za pośrednictwem platformy on-line
 Lokalizacja poradni:
Bystra, ul. Juliana Fałata 2
Budynek zespołu poradni specjalistycznych – budynek tzw. „Dyrektorówki”
 Telefon rejestracji do poradni:

(33) 4991 845

 Punkt pobrań:
  • Pobieranie materiału do badań odbywa się codziennie w godzinach.: 07:15 - 09:30 w Laboratorium głównym Centrum.

    Osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich krew pobierana jest w punkcie pobrań Poradni w poniedziałki i środy od 08:00 do 09:30.

  • Przed wejściem do punktu pobrań prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 Informacja dla pacjenta:

W dniu wizyty lekarskiej oraz odbierając receptę, skierowanie lub kserokopię dokumentacji medycznej, należy okazać w rejestracji dokument tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku braku dokumentu tożsamości, ww. dokumenty nie będą wydawane. Dokumentacja medyczna jest wydawana wyłącznie pacjentowi oraz osobie przez niego upoważnionej.