Get Adobe Flash player

pac skorz

 Godziny pracy poradni
Od poniedziałku do piątku              7:00 - 18:00
 Godziny rejestracji do poradni
Od poniedziałku do piątku              7:15 - 17:45
 Formy rejestracji do poradni:
  • osobista
  • telefoniczna     
  • za pośrednictwem osób trzecich
  • za pośrednictwem platformy on-line
 Lokalizacja poradni:
Bystra, ul. Juliana Fałata 2
Budynek zespołu poradni specjalistycznych – budynek tzw. „Dyrektorówki”
 Telefon rejestracji do poradni:

(33) 4991 877

 Udzielanie świadczeń dzieciom i młodzieży do lat 18:

Dzieciom i młodzieży do lat 18 udzielamy świadczeń medycznych wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego albo osoby pisemnie upoważnionej przez rodzica / opiekuna prawnego. Szczepienia wykonujemy wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Dodatkowe informacje można uzyskać w rejestracji poradni. Druk upoważnienia do opieki nad dzieckiem podczas udzielania świadczeń medycznych oraz podejmowania decyzji związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi można pobrać w zakładce STREFA PACJENTA / DOKUMENTY DO POBRANIA albo tutaj.

 Wymagania dotyczące wypisania zwolnienia L4:
Do wypisania druku zwolnienia L4 pacjent zobowiązany jest dostarczyć:
  • dowód osobisty
  • NIP zakładu pracy
 Punkt pobrań:
  • Pobieranie materiału do badań odbywa się codziennie w godzinach.: 07:15 - 09:30 w Laboratorium głównym Centrum.

    Dzieciom do lat 5 oraz osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich krew pobierana jest w punkcie pobrań Poradni w poniedziałki i środy od 08:00 do 09:30.

  • Przed wejściem do punktu pobrań prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 Informacja dla pacjenta:

W dniu wizyty lekarskiej oraz odbierając receptę, skierowanie lub kserokopię dokumentacji medycznej, należy okazać w rejestracji dokument tożsamości ze zdjęciem.

W przypadku braku dokumentu tożsamości, ww. dokumenty nie będą wydawane. Dokumentacja medyczna jest wydawana wyłącznie pacjentowi oraz osobie przez niego upoważnionej.