Get Adobe Flash player

EFRR kolor poziom rgb

171214 EFRR

Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażeni kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej  /2018-2020/
 


Inwestycja w odnawialne źródła energii – optymalizacja gospodarki energią elektryczną w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej  /2017/
 


Termomodernizacja obiektów CPiT w ramach programu optymalizacji gospodarki cieplnej oraz ochrony środowiska naturalnego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej   /2015-2016/
 


Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych poprzez utworzenie parku tematycznego oraz bazy okołoturystycznej w Bystrej  /2014/
 


Wprowadzenie e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej  /2013/
 


Rewitalizacja wraz z odtworzeniem walorów historycznych i krajobrazowych zabytkowego zespołu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej  /2011-2012/
 


Modernizacja obiektu ‘Dyrektorówki’ w celu podniesienia jakości i dostępności usług lecznictwa otwartego oraz dostosowania obiektu do wymogów prawa  /2010-2011/
 


Poprawa jakości oraz dostępności usług Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych  /2010-2011/