Get Adobe Flash player

Rada Społeczna jest organem doradczym Dyrektora Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, jako podmiotu leczniczego oraz organem inicjującym i opiniodawczym samorządu Województwa Śląskiego, jako podmiotu tworzącego podmiot leczniczy. Podstawą funkcjonowania Rady Społecznej są przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

W skład Rady Społecznej bieżącej kadencji, powołanej uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.01.2016 r. wchodzą: 

Przewodniczący Rady:  Barbara Gwiazda - Amrosz  
Przedstawiciel Wojewody:        Anna Paprot
Przedstawiciele Sejmiku:  Andrzej Kalata 
  Mirosław Sitko
  Zenon Cader  
  Andrzej Grzyb 
  Sylwia Cieślar
  Przemysław Kamiński
  Rafał Ryplewicz